افزونه های رایگان نرم افزاربرندشما

افزونه های نرم افزاربرند شما شامل 40 افزونه می باشد که کلیه افزونه های بروی نسخه های نرم افزاری پیاده سازی و یا در حال پیاده سازی می باشند.

برخلاف بسیاری از شرکتهای نرم افزاری که در کشور و در بازار نرم افزار، به بهانه های مختلف بابت افزونه های مذکورهزینه های زیادی را دریافت می نماینددر برند شما تمام افزونه ها بصورت رایگان بروی نرم افزارها بوده و بابت آنها هزینه اضافی دریافت نمی گردد.

 امکان دو واحدی بودن کالا

 واحدهای وزنی برای کالا
 امکان طول و عرض کالا
 امکان درج مشخصات کالا ( تاریخ انقضاء و …)
 موجودی گیری بر اساس مشخصات کالا
 تهیه خلاصه سند ماهیانه (مالی)
 امکان درج یک صندوق یا چند صندوق
 امکان درج یک انبار یا چند انبار
 صدور سند حسابداری بصورت شناور (مالی)
 انتخاب حساب معین شناور دو تفضیلی (مالی)
 تهیه گزارش خرید و فروش فصلی و گزارش ارزش افزوده
 تهیه فایل خرید و فروش فصلی
 امکان محاسبه تخفیف سطری کالا
 تعیین سطوح دسترسی جهت کاربران
 تعیین سطوح دسترسی ریز جهت فرم ها
 تعیین بارکد و فروش بارکدی
 ورود کالا با بارکد به انبار
 طراحی کدینگ حسابداری (سرفصل حساب ها)
 تولید و چاپ بارکد کالا
 صدور سند حسابداری به صورت دستی
 تعیین پورسانت بازاریاب ها ، محاسبه پورسانت
 تعیین جوایز کالا
 فاکتور فروشگاهی سریع
 ارسال پیام کوتاه بابت اسناد
 ارسال پیام کوتاه گروهی (ارسال مانده و پیام عادی)
 شماره اختصاصی پیام کوتاه ، امکان دریافت
 دوشرکتی
 فرمولاسیون تولید، بها تمام شده ، هزینه های تولید
 انبارگردانی کالا و تگ های انبار گردانی
 تعریف خدمات
 اسناد تعدیلات انبار (کاهنده و افزاینده)
 اسناد تعدیلات فروش (کاهنده و افزاینده)
 چاپ چک
 تهیه گزارش دفتر کل و روزنامه
 بررسی و مرور حساب ها
 صدور سند افتتاحیه و اختتامیه اتوماتیک
 تهیه ترازنامه و سود و زیان
 گزارش پیوسته دوره های مالی
 گزارش پیوسته دوره های فروش
 گزارش پیوسته دوره های انبار
 سفارش و پیش فاکتور کالا
 سفارش و پیش فاکتور خدمات
 دفترچه اقساط و فروش اقساطی کالا
 تهیه سود فاکتور
 دفترچه تلفن تحت شبکه
 ریالی کردن اسناد انبار بصورت اتوماتیک و گزارشات ریالی انبار