مراحل ثبت نام در طرح برندشما

پیش ثبت نام در طرح برند شما

بررسی اولیه رزومه ارسالی و درخواست

ارسال مستندات و مدارک لازم

بررسی مستندات توسط شرکت

عقد قرارداد فی مابین

تهیه پکیج با برند سازمانی

ارسال پکیج برند مطابق نیاز مشتری

آموزش نحوه نصب ،بروزرسانی و ارائه خدمات

شروع فروش محصول با برند خودتان