• نام طرح
 • پرداخت اولیه درزمان انعقاد قرارداد
 • دامنه فعالیت
 • سهم شما از فروش
 • سیاست وروش قیمت گذاری محصولات
 • هزینه تمدید سالیانه طرح
 • تارگت فروش در ماه
 • ساخت گزارشات جدید
 • ساخت فرمهای جدید
 • طراحی وب سایت سازمانی
 • وب سایت پشتیبانی
 • محتوی دهی سایت
 • بروزرسانی یکماهه محصولات
 • ارائه نسخه دمو مطابق برند درخواستی مشتری بابت ارایه به مشتریان
 • فیلم آموزشی نرم افزار
 • سامانه پیام کوتاه رایگان
 • طرح برنز
 • 3.500.000 تومان
  در سال اول
 • در سطح شهرستان
 • 50% قیمت فروش مطابق قیمت پایه محصول
 • مطابق قیمت پایه محصول
 • 2.000.000
 • 5 نسخه
 • 1 گزارش در ماه
 • 1 فرم در ماه
 • تخفیف طراحی سایت 800.000 تومان
 • دارد
 • 3صفحه
 • دارد
 • دارد
  .
 • دارد
 • دارد
 • طرح سیلور
 • 7.000.000 تومان
  در سال اول
 • درسطح استان
 • 55% قیمت فروش مطابق تعرفه توافقی
 • مطابق توافق با واگذار کننده برند
 • 3.000.000
 • 10 نسخه.
 • 2 گزارش در ماه
 • 2 فرم در ماه.
 • تخفیف طراحی سایت 1.000.000 تومان
 • دارد
 • 5صفحه
 • دارد
 • دارد
  .
 • دارد
 • دارد
 • طرح گلد
 • 14.000.000 تومان
  در سال اول
 • درسطح کشور
 • 60% قیمت فروش مطابق تعرفه خودتان
 • مطابق سیاست دلخواه مشتری
 • 5.000.000
 • 15 نسخه
 • 3 گزارش در ماه
 • 3 فرم در ماه.
 • طراحی سایت رایگان
 • دارد
 • 10صفحه
 • دارد
 • دارد
  .
 • دارد
 • دارد