نمونه فایلهای نصبی برنامه حسابداری با برند شما

 فایلهای نصبی جهت سهولت نصب نرم افزارها تهیه شده اند و این فایلهای نصبی بصورت اتوران در قالب سی دی و دی وی دی ارائه می گردند.

. فایلهای نصبی با برند شما اراده می گردند ما در اینجا نمونه ای از این فایلهای نصبی را قرار داده ایم